Reglementari privind activitatea de inchirieri masini

Recomanda informatia!

Multi nu stiu, dar activitatea agentiilor de inchiriere masini este reglementata prin norme si legi separate cu privire la serviciile si activitatea companiilor de inchiriere masini. Consideram important in privinta imbanatatirii calitatii serviciilor noastre, descrierea pe scurt a catorva dintre cele mai importante fragmente ale acestori reglementari care guverneaza activitatea de inchiriere masini. Unul dintre legile cele mai importante care guverneaza aceasta activitate economica este legea numarul 38 din 2003, cu modificarile si actualizarile ulterioare (Legea privind transportul in regim de taxi si in regim de inchirere). Astfel conform acestei legi serviciile companiilor de inchirieri masini sunt incluse in cadrul serviciilor comunitare. Aceasta activitate se poate efectua doar pe baza unei autorizatii. Deasesemnea aceasta activitate se poate efectua doar cu masini proprii asupra carora compania de inchiriere masini detine titlu de proprietate sau cu masini care se afla in posesia companiei pe baza unui contract de leasing. Conform reglementarilor in vigoare aceasta activitate se poate efectua contra plata, pe baza unui contract. Compania de inchirieri masini conform cerintelor clientului poate pune la dispozitia acestuia unul sau mai multe masini cu sau fara sofer.

Autorizatia unei companii de inchirieri masini este emis in urma unor verificari care vizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre aceasta companie cu privire la activitatea de inchiriere masini. O mare parte dintre aceste verificari sunt efectuate pe baza unor documente inaintate de catre compania vizata, autoritatii de autorizare. Autorizatia se emite doar in situatia in care se face dovada indeplinirii conditiei de capacitate profesionala. Deasemnea autorizatia este eliberata pe baza unui cazier judiciar respectiv pe baza unui cazier fiscal daca este cazul.

Conform legii, pe langa contravaloarea contractului de inchiriere masini, clientul este obligat sa suporte si contravaloarea carburantilor consumati in periaoda contractului respectiv taxele de drum si de parcare. Compania de inchirieri masini este obligat sa puna la dispozitia clientului in urma semnarii contractului de inchiriere si urmatoarele documente: copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, chitanta sau documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat, certificatul de inmatriculare al masinii precum si alte documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.

Recomanda informatia!

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *